Kalendár výstav – rok 2005

29.-30. január 2005

CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

tel. 02/52492298, http://www.skj.sk/)

výsledky

 

12.-13. február 2005

CACIB Brno (Sekretariát MVP, P. O. Box 87, CZ - 638 00 Brno, tel. 00420 5 48 52 21 29,

http://www.vystavypsu.cz/)

výsledky

 

12.-13. marec 2005

CAC Nitra (NITRACANIS, P. O. BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7739341-2, http://www.nitracanis.sk/)

výsledky

 

13. marec 2005

Memoriál Prof. Antonína Hrůzu špeciálna výstava (Jana Goliášová, skanzen,

032 42 Pribylina, tel. 00421905297702, e-mail: janagoliasova@stonline.sk )

PRIHLÁŠKA (pdf)

výsledky

 

8. máj 2005

CAC Banská Bystrica (Ing. Miroslava Záchenská,, Nová 3, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048/4177752, 0905753633, e-mail: mzachenska@indrop.gov.sk  )

výsledky

 

29. máj 2005

CACIB Nitra (MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel. 037/7336368, http://www.cacibnitra.szm.com/)

výsledky

 

2.-3. júl 2005

CACIB Brno (INTERCANIS, Všetičkova 5, 60200 BRNO, tel. 00420 543 212 026, http://www.intercanis.cz/,

e-mail: intercanis@intercanis.cz )

výsledky

 

17. júl 2005

CAC Košice (SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, tel. 055/6222212,

e-mail: spzke-mesto@stonline.sk  )

výsledky

 

20.-21. august 2005

– 2 x CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

tel. 02/52623355, http://www.skj.sk/, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk )

výsledky

 

5. november 2005

CACIB Nitra (NITRACANIS, P. O. Box 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7734967, http://www.nitracanis.sk/,

e-mail: nitracanis@nitracanis.sk  )

výsledky

 

6. november 2005

EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH ČUVAČOV

(Jana Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 00421905297702,e-mail: janagoliasova@stonline.sk 

PRIHLÁŠKA (pdf)

výsledky

 

 

ROK 2004

ROK 2003

ROK 2002

ROK 2001

 

Späť :: Hlavná stránka