SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY  ZVÄZ

KLUB CHOVATEĽOV 

SLOVENSKÝCH 

ČUVAČOV 

 

XXXIV. MEMORIÁL PROF. ANTONÍNA HRŮZU 

KLUBOVÁ VÝSTAVA  SLOVENSKÝCH ČUVAČOV 

NITRA 23. 3. 2003 

 

Memoriál Prof. Antonína Hrůzu - Klubová výstava SČ sa uskutoční pri príležitosti konania Celoštátnej výstavy psov v Nitre, v areáli AGROKOMPLEXU. 

Všetky ustanovenia propozícií týkajúce sa veterinárnych podmienok a programu výstavy sú zhodné s propozíciami výstavy NITRACANIS. 

Súčasne sa uskutoční aj bonitácia - na prihláške výrazne vyznačte, že sa jej chcete zúčastniť. 

 

Posudzovať bude pán DUŠAN BARLÍK 

 

Výstavné triedy:                                            Tituly: 
trieda dorastu 6-9   mesiacov                           Najlepší dorast - pes a suka 

trieda mladých 9-18 mesiacov                          CAJC - Víť. Mem. mladých pes a suka 

trieda stredná 15-24 mesiacov                          CAC 

trieda otvorená od 15 mesiacov                        CAC - Klub. víťaz pes a suka 

trieda šampiónov od 15 mesiacov                     CAC 

trieda veteránov od 9 rokov                              najlepší veterán 

 

Víťaz Memoriálu Prof. Hrůzu sa vyberá z Klubových víťazov.

 

Bez výstavných poplatkov!

 

Prihlášky na Memoriál Prof. Hrůzu zasielajte na adresu: 

Ing. Jaroslav Matyáš, Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037/6322166 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 11. 3. 2003

 

Program a propozície na XXXIV. Memoriál Prof. Antonína Hrůzu, klubovú výstavu slovenských čuvačov - 23.03.2003


PROGRAM:
Príjem psov: od 7.30 hod. 

Posudzovanie: 9.30 hod.

Predávanie cien: 15.00 hod. 

 

Veterinárne predpisy:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov  musia mať potvrdenie od príslušného štátneho veterinárneho  lekára o nákazovej situácii v danom regióne, resp. štáte. 

 

Všeobecné ustanovenia: 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Prijatie prihlášky bude potvrdené najneskôr týždeň pred konaním výstavy. Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu  psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam výstavného poriadku. 

 

Dôležité upozornenie: 

Importované psy vo vlastníctve slovenských vystavovateľov, musia byť zapísané v plemenných knihách Slovenskej kynologickej jednoty.

 

V areáli výstaviska je prísny zákaz predaja šteniat!

 

Späť  Hlavná stránka