Kalendár výstav - rok 2002

26.-27. 1. 2002 - CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52492298)
výsledky

 
9.-10. 2. 2002 -
CACIB Brno (Sekretariát MVP, P. O. Box 87, CZ-638 00 Brno, tel.: 00420 5 48 52 21 29)
výsledky

 
16. 3. 2002 -
CAC Nitra (NITRACANIS, P. O. BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel.: 037/7734967, www.nitracanis.sk)
výsledky
 

17. 3. 2002 - Memoriál Prof. Antonína Hrůzu, špeciálna výstava (Ing. Jaroslav Matyáš, Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037/6322166)
výsledky
 

5. 5. 2002 - CAC Banská Bystrica (Ing. Pavol Ľupták, Ďumbierská 20, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4177752)
výsledky
 

1.-2. 6. 2002 - CACIB Nitra (MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel.: 037/7336368, www.cacibnitra.szm.com)
výsledky
 

29.-30. 6. 2002 - CACIB Brno (INTERCANIS, Všetičkova 5, 656 12 BRNO, tel.: 00420 5 43211558)
výsledky
 

21. 7. 2002 - CAC Košice (SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, tel.: 055/6222212)
výsledky
 

24.-25. 8. 2002 -2x CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52493755, www.skj.sk)
výsledky
 

6. 10. 2002 - CAC Prešov (Miestny kynologický klub Šariš, Čajkovského 28, 080 05 Prešov, tel.: 051/7753703)
výsledky
 

9.-10. 11. 2002 - CACIB Poznaň (Zw.ky.w Polsce, Oddzial w Poznaniu, ul. Św. Marcin27, 60 967 POZNAŃ, tel.: 0048/61/852 27 84)
výsledky
 

2.-3. 11. 2002 - CACIB Nitra (NITRACANIS, P. O. Box 56 F, 949 01 NITRA, tel.: 037/7734967, www. nitracanis.sk)
výsledky
 

3. 11. 2002 - EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH ČUVAČOV (Ing. Jaroslav Matyáš, Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037/6322166)
výsledky

 

Späť    Hlavná stránka