Irro z Dlouhých drah na záletech ve skanzenu březen 2006, Irro má 11 let

Späť